O nama

Izdavačka kuća LOM nastala je 1989. godine u Beogradu, a do 1996. je nosila naziv HAOS. Urednik je Flavio Rigonat.

Puno poslovno ime privrednog društva je: Izdavačka kuća LOM d.o.o.

Sedište: Beograd, ulica: Ozrenska br. 100

Odgovorno lice: Flavio Rigonat

PIB: 103412784

Matični Br: 17551159

Šifra delatnosti: 22110

Tekući račun: 170-0030032978000-44

Telefon: 011 2768 934

Kontakt email adresa: lombooks@gmail.com

Kontakt radno vreme: od 9 do 16 h